Đối tác chiến lược

vinhomes nguyễn chí thanh

http://www.betonghathanh.com.vn/admin/Công Ty Cổ Phần Bê Tông Hà Thanh http://www.betonghathanh.com.vn/admin/Công Ty Cổ Phần Bê Tông Hà Thanh http://www.betonghathanh.com.vn/admin/Công Ty Cổ Phần Bê Tông Hà Thanh http://www.betonghathanh.com.vn/admin/Công Ty Cổ Phần Bê Tông Hà Thanh http://www.betonghathanh.com.vn/admin/Công Ty Cổ Phần Bê Tông Hà Thanh http://www.betonghathanh.com.vn/admin/Công Ty Cổ Phần Bê Tông Hà Thanh http://www.betonghathanh.com.vn/admin/Công Ty Cổ Phần Bê Tông Hà Thanh
  • Quá trình phát triển

    Cách đây vừa tròn 10 năm, ngày 15/11/2000, Công ty chúng ta được thành lập với tên gọi Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng và PTNT, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng các công trình giao thông, thuỷ lợi, dân dụng. Trong những năm đầu mới thành lập, với muôn vàn khó khăn. Toàn Công ty chỉ vẻn vẹn hơn 10 CBCNV, thiết bị máy móc hầu như không có chủ yếu đi thuê ...

Xem chi tiết

  • Sơ đồ tổ chức

    Sơ đồ tổ chức trong quá trình hình thành và phát triển của Công Ty Cổ Phần Bê Tông Hà Thanh

Xem chi tiết

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HÀ THANH

Trụ sở chính: Lô I-A2, đường 23B, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (+84-4) 38 837 155 * Fax: (+84-4) 39 650 466

Văn phòng đại diện: G32 - Đường B3 - Làng Quốc tế Thăng Long - Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: (+84-4) 37 930 930 * Fax: (+84-4) 37 930 390

Email: betonghathanh@gmail.com

Design by: Phuc Huong