Đơn vị Thành viên

Văn phòng đại diện

Tên Phòng kinh doanh Địa chỉ G32, đường B3, Làng quốc tế Thăng Long, quận Cầu Giấy, Hà Nội Năm thành lập Tháng 5 năm 2007 Loại hình kinh doanh Kinh doanh các sản phẩm: Cống tròn, cống hộp Cọc tròn, cọc vuông, cọc ván Bê tông Asphalt Bê tông thương phẩm Phòng ban trực […]Xem

Đối tác Bê Tông Hà Thanh

  • Ông Trần An Khánh- Giám đốc dự án thi công ép cọc của FECON tại Nhiệt điện Long Phú

    Hà Thanh là đơn vị có thế mạnh về sản xuất và tài chính. FECON lại là đơn vị đi đầu trong công tác đấu thầu các dự án lớn. Sự kết hợp giữa hai đơn vị mạnh trong hai lĩnh vực sẽ tạo nên một công trình hoàn hảo. Sự hợp tác của Hà Thanh và FECON tại Nhiệt điện Long Phú 1 đã khiến cho 2 bên hiểu nhau, đây là tiền đề cho những sự hợp tác sau này.

  • Ông Trần An Khánh- Giám đốc dự án thi công ép cọc của FECON tại Nhiệt điện Long Phú

    Hà Thanh là đơn vị có thế mạnh về sản xuất và tài chính. FECON lại là đơn vị đi đầu trong công tác đấu thầu các dự án lớn. Sự kết hợp giữa hai đơn vị mạnh trong hai lĩnh vực sẽ tạo nên một công trình hoàn hảo. Sự hợp tác của Hà Thanh và FECON tại Nhiệt điện Long Phú 1 đã khiến cho 2 bên hiểu nhau, đây là tiền đề cho những sự hợp tác sau này.